Thùy Linh

Linhthuy

Mình là Thùy Linh – một maketer thích sự mới mẻ, năng động, không ngừng học hỏi để thay đổi bản thân theo một hướng tích cực và hoàn thiện mình qua từng môn học, dự án để phát huy tốt nhất trong tương lai.